Montura skialp race Dolní Morava 23. 1. 2016

Montura skialp race Dolní Morava 23. 1. 2016

Druhé kolo Českého poháru ve skialpinismu se uskuteční v oblasti Dolní Moravy v sobotu 23. ledna 2016. Trať a její parametry budou upřesněny před závodem v závislosti na aktuálních sněhových podmínkách.

Termín a místo:
Sobota 23. 1. 2016 – Dolní Morava, sjezdovka U Slona
Startovné:
450 Kč pro členy ČHS, 500 Kč pro nečleny ČHS, platba při prezenci před závodem. Platný průkaz ČHS bude vyžadován při prezenci !!!, stačí platný průkaz na rok 2015 nebo nový na rok 2016.
V ceně startovného je guláš + pivo (limo) a drobné občerstvení.
Prezence a registrace:
pátek 22.1.2016 v 20:00 – 22:00 Skitour Test Centrum (Na Točně) – Dolní Morava
sobota 23.1.2016 od 13:00 do 15:00 ve spodní části sjezdovky U Slona, restaaurace.
registrovat se můžete dopředu přes email, urychlí se tím papírování, na emailu: [email protected]
Do mailové přihlášky uvádějte jméno, příjmení, datum narození (dd.mm.rrrr), oddíl, kategorie, mobil (+420…), e-mail. E-mail to write your name, surname, date of birth (dd.mm.yyyy) section, category, phone (+ 420 …), e–mail. Thanks!
Včasným příchodem urychlíte také svoji prezenci! Nechoďte až na poslední chvíli. Prezence končí v 15:00! Kdo nestihne, nebude připuštěn do závodu!!!
Kontaktní a info telefon: 723 636 150, 608 769 064

Stručný program závodu:
15:00    ukončení prezence, sjezdovka U Slona, spodní část
16:00    Výklad trati, sjezdovka U Slona, spodní část
16:30    Start, sjezdovka U Slona, spodní část
20:30    Přepodkládané ukončení závodu
20:45    Vyhlášení výsledků, Restaurace U Slona
po vyhlášení:    Večerní párty, Kulaté peklo U Slona, Večerní Adventure Night Show (hotel Vista) atd.

Zázemí po dobu závodu:
Prostranství a prostory u restaurace U Slona (wc, občerstvení, hospoda, parkoviště, lyž. vleky, sníh …)
* * *
Start Montura Skialp Race 2016
Všichni závodníci OPEN a ELITE odstartují společně od spodní stanice U Slona v 11:30 hodin

Délka závodu: cca 20 km (kategorie ELITE veteráni, muži, ženy, junioři)
Převýšení závodu: cca 2000 m. Ostatní kategorie poloviční parametry závodu.
Kompletní finální podoba závodu včetně mapy bude upřesněna podle podmínek dva dny před závodem.

Půjčovna skialpinistického vybavení: je na Dolní Moravě Skitour Test Centrum.

Kategorie:
Soutěžící v kategorii OPEN

Ženy OPEN – bez rozlišení věku
Muži OPEN – bez rozlišení věku

Povinné vybavení pro OPEN kategorii:
vybavení pro skialpinismus, čelová lampa s dostatečnou svítivostí, zapnutý mobilní telefon s plně dobitou baterií a uložené číslo na Horskou službu Dolní Morava: +420 601 302 617 nebo +420 12 10
ochranná přilba může být i cyklistická
Doporučené vybavení: teplé oblečení odpovídající aktuálnímu počasí

Soutěžící zařazení do ELITE Českého poháru ve skialpinismu rok 2016

Ženy 1995 a starší, Muži 1977 až 1995, Veteráni 1976 a starší
Závodí se dle platného soutěžního řádu ČHS. Povinné vybavení (viz. níže). Účast je podmíněna členstvím v ČHS, Alpenverein, HS či obdobné organizaci pod UIAA. Na vyžádání pořadatele je účastník povinen předložit platnou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku.

Juniorky 1996 až 1998, Junioři 1996 až 1998
Závodí se dle platného soutěžního řádu ČHS. Povinné vybavení (viz. níže). Účast je podmíněna členstvím v ČHS, Alpenverein, HS či obdobné organizaci pod UIAA. Na vyžádání pořadatele je účastník povinen předložit platnou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku.

Kadetky 1999 až 2001, Kadeti 1999 až 2001
Závodí se dle platného soutěžního řádu ČHS. Povinné vybavení (viz. níže). Účast je podmíněna členstvím v ČHS, Alpenverein, HS či obdobné organizaci pod UIAA. Soutěžící v kategorii kadetek a kadetů jsou povinni předložit písemný souhlas rodičů a platnou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku – bude vyžadováno při prezenci!

Povinné vybavení:
• zapnutý mobilní telefon s plně dobitou baterií a uložené číslo na Horskou službu Dolní Morava: +420 601 302 617 nebo +420 12 10
• viz pravidla závodů Českého poháru ve skialpinismu, bod 4.), vyjma:
– nemusí být lavinový vyhledávač či přístroj, lopata a sonda
– sedací úvazek, horolezecký cepín a lano, slaňovací osma, ploché smyčky a karabiny
– buzola, mapa, píšťalka

Vybavení bude kontrolováno!!!

Další důležité informace:

Nekonání závodu:
Bude oznámeno předem na stránkách ČHS, webu závodu nebo na facebookovém profilu Skialp Race Dolní Morava. Poslední informace o stavu závodu bude zveřejněna dva dny před závodem.
Ubytování: pořadatel nezajišťuje, je možné využít   www.dolnimorava.cz, www.myzorliceoutdoor.cz nebo na stránkách obecního úřadu www.obecdolnimorava.cz
Parkování: pouze na veřejných parkovištích v okolí startu nebo v údolí obce Dolní Morava.

Kontakty:
Ředitel závodu: Pavel Žofka
Hlavní rozhodčí: Miroslav Černý
Velitel tratě: Slávka Špačková
Výklad trati a vyhlášení výsledků: Ondra Jašek
Zpracování dat a prezence: Tomáš Kacálek
Protesty do 14:00 k řediteli či zástupci ředitele závodu s vkladem 1.000 Kč vratným při uznání protestu.
Kontaktní telefon v den konání závodu: 723 636 150, 608 769 064

Všichni závodníci jsou povinni:
– bezvýhradně uposlechnout pokyny rozhodčích a pořadatelů
– na určených místech použít předepsané vybavení
– chovat se v souladu s platnou legislativou (zejména zákon 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny)
– pohybovat se pouze po vyznačené trase závodu
– neodhazovat žádné odpadky

Každý závodník se závodu a doprovodného programu účastní na vlastní nebezpečí a bude dbát pokynů pořadatele závodu. Organizátor nezodpovídá za škody způsobené osobám ani majetku.

Závodník svým podpisem při prezenci stvrzuje, že se seznámil s pravidly závodu, stavem závodní trati a s podmínkami závodu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: