Recenze nového lavinového vyhledávače BCA Tracker3

Recenze nového lavinového vyhledávače BCA Tracker3

Americká firma Backcountry Acces (BCA) přišla po několikaletém vývoji s třetí generací populárního lavinového vyhledávače BCA Tracker3. Oproti předchozím modelům je výrazně menší, lehčí a výkonnější. Po týdenním používání při skialpu a freeridu jsou naše poznatky uvedeny v tomto článku.

Na první vzdálený pohled je možné si vyhledávač splést se současným „chytrým“ mobilním telefonem, kdy jednolitá černá čelní plocha zajišťuje nenápadnost. Ta se ale ztrácí při prvním zapnutí, které je doprovázeno výraznými zvukovými efekty.

Vzhled a ovládání BCA Tracker3

Vnější tvar BCA Tracker3 je plně podřízen maximální funkčnosti a minimu rozptylování různými barvami a ovládacími prvky. Oproti předchozímu futuristicky laděnému modelu BCA Tracker2 může na někoho působit Tracker3 vnějším hranatým tvarem a černou barvou (na bocích doplněnou výrazným barevným pruhem) poněkud stroze. Z jednolitého tvaru čelní plochy vyhledávače se odlišují pouze funkční prvky (výstup reproduktoru a tlačítko na přepínání možností při vyhledávání) a vybráními pro snadnější držení.

Až se zapnutím BCA Tracker3 pomocí třípolohového kolečka s pojistkou proti samovolnému přepnutí se začnou dít věci. Při prvním zapnutí jsem s sebou mimoděk trhnul, protože zvuk vycházející s přístroje při počáteční kontrole funkčnosti je poněkud nestandardní. Určitě vytrhne z případné letargie. Po proběhnutí základní automatické kontroly přístroje s procentuální hodnotou aktuálního stavu baterie je vyhledávač ve standardním vysílacím režimu, kdy výrobce uvádí výdrže jen ve vysílacím módu okolo 250 hodin v závislosti na způsobu použití.

Přepínání mezi vysíláním a vyhledáváním je vyřešeno pomocí třípolohového asymetrického kolečka i s pojistkou, které funguje jako hlavní vypínač. Tento způsob je velmi jednoduchý, a také poněkud „staromódní“, když obdobně se přepínalo (nebo měnil rozsah-citlivost vyhledávání) u starších vyhledávačů jako Pieps  457 Opti 4, Tesla Berdin, Ortovox F1, M1, M2, X1, atd. Přepínání je jednoduché a snadno ovladatelné i v prstových rukavicích. Ovládání přepínání závisí na zvyku, někomu vyhovuje „mohutný“ přepínač, jiný dá přednost tomuto osvědčenému „staromódnímu“ řešení. Osobně jsem si toto přepínání oblíbil.

Na první pohled působí trochu stroze i asymetrické třípolohové ovládací kolečko, kde jsou pouze nápisy OFF, TR a SE. Dvoupísménné zkratky TR (TRansmit) a SE (SEarch) jsou použity kvůli tomu, že vzdálenost a aktuální funkce jsou zobrazeny dvoumístným červeným LED displejem.

Praxe s lavinovým vyhledávačem BCA Tracker 3

Zapnutí – popsáno výše, kromě z možné letargie probouzejícího zvuku se provede po zapnutí do TR automatická kontrola vyhledávače.

Vyhledávání – po přepnutí na SE se stejná písmena přerušovaně zobrazují i na alfanumerickém displeji dokud nedojde k zachycení prvního signálu. Se zachycením signálu se místo SE objeví vzdálenost v metrech doplněná směrovými šipkami doporučujícími směr dalšího pohybu při vyhledávání.  Postup dohledávání je totožný jako s každým digitálním tříanténovým vyhledávačem – pomocí šipek a zmenšujícího se údaje o vzdálenosti se dostaneme až do místa, kde se hodnota vzdálenosti (např. 1 metr) už dále nemění. Začíná jemné dohledání s přístrojem přiloženým na sníh. Pro malé vzdálenosti – od 0,2 do 0,8 m se hodnoty na displeji částečně lišily v závislosti na poloze vysílací antény (zkoušeno s lavinovými vyhledávači různých výrobců).

Pod údajem o vzdálenosti k zasypanému se také ukazují ikonu zobrazující počet signálů v dosahu.  Reálně by mělo dojít maximálně k tomu, že je zasypán jeden vyhledávač, takže vyhledání je jednoduché. Na základě publikovaných přehledů lavinových nehody je dokázáno, že poměrně významný počet lavinových nehod je doprovázen více zasypanými najednou. BCA Tracker3 rozeznává možnosti různého počtu a vzdálenosti zasypaných pomocí ikonek postaviček, závorek, případně znaménka plus:

 • Dvě postavičky – více než jeden signál v dosahu vyhledávače
 • Dvě postavičky v závorkách – dva zasypaní ve vzdálenosti do 6 metrů od vyhledávajícího
 • Dvě postavičky a plus – více než dva signály v dosahu vyhledávače
 • Dvě postavičky v závorkách a plus – více než dva signály v dosahu, z toho minimálně dva ve vzdálenosti do 6 metrů od vyhledávajícího

Z těchto možností jsme při zkoušení využili hlavně variantu „Dvě postavičky v závorkách“, neboť standardně trénujeme vyhledávání s dvěma vyhledávači zasypanými v různých hloubkách.

Další užitečné funkce pro případy lavin s více zasypanými:

Signal suppression (SS) – funkce, která dočasně na jednu minutu„skryje“ nejsilnější signál a zobrazí druhý nejsilnější signál včetně směru od aktuální polohy BCA Tracker3. SS umožňuje rychlý přechod k vyhledání druhého zasypaného (a případných dalších). Nejedná se o klasickou funkci Mark, která je například u vyhledávačů Pieps.

Big Picture (BP) – zobrazení vzdáleností a směrů všech vysílajících vyhledávačů v dosahu. BP je aktivováno jen při nepřetržitém držení přepínacího tlačítka. Při jeho puštění se Tracker3 automaticky přepne do standardního vyhledávání.

Pokud hrozí pád sekundární laviny, přepnutí zpátky do vysílacího módu není blokováno pojistkou a je tak možné pouze jedním prstem. Druhou možností je automatické přepnutí (Auto Revert – AR) v případě nečinnosti za 60 vteřin zpět do vysílacího módu. Výrobce uvádí, že BCA Tracker3 by měl být schopen vyhledávat minimálně 50 hodin s novými bateriemi a minimálně jednu hodinu s bateriemi, které už byly použity ve vysílacím módu po dobu 200 hodin. S bateriemi AAA je samozřejmostí doporučení na použití jen a pouze alkalických baterií (alternativy jako nabíjecí baterie, lithiové nebo jakékoliv jiné nezaručují funkčnost přístroje). Stav baterií je kromě zobrazení procent indikován na displeji, pokud baterie klesnou pod kritickou mez – objeví se Lb (Low battery).

Závěr

BCA Tracker3 je nenápadně se tvářící moderní tříanténový digitální vyhledávač s jednoduchou obsluhou, který je díky jasně červeným LED diodám pro zobrazení vzdálenosti a směru použitelný za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Přepínání mezi jednotlivými módy je snadné a doplňkové funkce SS a BP jsou dobře použitelné v případě více zasypaných (vyzkoušeno se dvěma zakopanými vyhledávači). Tracker3 je vhodná alternativa k dalším moderním tříanténovým lavinovým vyhledávačům.

Výhody:

 • Jednoduchost obsluhy, „old-school“způsob přepínání mezi vysíláním a vyhledáváním
 • Červené LED diody pro zobrazení vzdálenosti a směru – výborně viditelné jak na přímém slunci, tak v mlze
 • Funkce Signal Suppression (SS) pro dočasné „skrytí“ nejsilnějšího signálu
 • Funkce Big Picture (BP) umožňující získat přehled o všech signálech v dosahu
 • Rychlost v porovnání s Tracker2
 • Nízká hmotnost a malé rozměry v porovnání s mnohými jinými vyhledávači a se staršími vyhledávači BCA
 • Automatické přepnutí zpátky do vysílacího módu po 60 vteřinách nečinnosti
 • Jednoduchý, nenápadný a nerušivý design, vyhledávač dobře sedí v ruce, což se subjektivně o modelu Tracker2 říct nedá

Nevýhody:

 • Subjektivně jsem zpočátku měl problém se zvukovým ohlášením zapnutí vyhledávače, brzy jsem si ale zvyknul

Specifikace výrobce:

Hmotnost včetně baterií: 215 gramů
Hmotnost postroje: 100 gramů
Rozměry: 11.5 x 7.1 x 2.4 cm
Rychlý procesor a jednoduché uživatelské rozhraní
Digitální displej zobrazující vzdálenost a směr v reálném čase
Indikátor více zasypaných
Zobrazení vzdálenosti a směru červenými LED diodami
Frekvence: 457 kHz
Baterie: 3x AAA alkalické
Výdrž baterií: minimum 1 hodina vyhledávání po 200 hodinách vysílání, 250 hodin jen při vysílání nebo 50 hodin jen při vyhledávání
Rozsah: 50 m
Záruka 5 let
Vyrobeno a testováno v USA
Výrobce: BCA Tracker3
Dodavatel: Camping Gaz CS s.r.o.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: