26. Pelikánův seminář horské medicíny plný sněhu a nízkých teplot

26. Pelikánův seminář horské medicíny plný sněhu a nízkých teplot

Tradiční Pelikánův seminář se tentokrát uskutečnil na Slovensku, kdy přes šedesát účastníků pobývalo v hotelu Morava v Tatranské Lomnici ve dnech 24. až 25. října 2015. Pořadatelé z Lékařské komise SHS JAMES ve spolupráci s Lékařskou komisí ČHS a Společností horské medicíny připravili bohatý dvoudenní program zaměřený na aktuální problematiku pohybu v horském a velehorském terénu.

Podrobnou zprávu o průběhu 26. Pelikánova semináře sepsala předsedkyně Lékařské komise ČHS MUDr. Jana Kubalová a je k dispozici v pdf (Shrnutí 26. Pelikánova semináře – MUDr. Jana Kubalvová). Po slavnostním zahájení ředitelem HZS Ing. Jozefem Janigou a předsedou Lékařské komise SHS JAMES MUDr. Jánem Kořínkem program 21 přednášek uvedl hlavní organizátor Juraj Rokfalusy.

V první přednášce představila MUDr. Kristina Höschlová nový mezinárodně akreditovaný kurz horské medicíny (www.kurzhorskemediciny.cz) garantovaný UIAA, ICAR a ISMM, který je určen pro lékaře a studenty lékařských fakult od čtvrtého ročníku výše.  V druhé prezentaci uvedla aktuální případ těžké hypotermie a traumatu u cyklisty nalezeného v bezvědomí a podchlazeného na 25,4 C. Na závěr svého bloku shrnula své zkušenosti z horské letecké záchrany ve francouzských lyžařských střediscích.

Marek Biskupič se ve své práci zaměřil na statistické hodnocení účinnosti lavinových batohů na základě údajů z let 1994 až 2012 na základě práce autorského kolektivu vedeného  Pascalem Haegelim (The effectiveness of avalanche airbags, Resuscitation 2014).

V další prezentaci představila MUDr. Jana Kubalová novinky v ERC guidelines 2015 pro aktualizované postupy první pomoci s důrazem na výhodnost veřejné dostupnosti AED. Přednáška byla více než aktuální, jelikož ERC guidelines byly zpřístupněny 15. 10. 2015.

Ivana Sikulová uvedla úspěšnou rekonvalescenci z těžké hypotermie s pacientkou podchlazenou na 25,5 C. Na tuto těžkou hypotermii navázala dvojice polských autorů Dr. Silveriusz Kosinský a Dr. Tomasz Darochy: Systém leczenia pacjentow w hypotermii glebokiej, kteří kromě úspěšných léčení hypotermií nastínili svůj nápad s možným mobilním zařízením pro mimotělní oběh bez nutnosti co nejrychlejšího transportu na specializované pracoviště v Krakowě!

Dopolední blok završil MUDr. Ivan Rotman přehledem výstupů na konferenci Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny v Obergurglu. Po obědě se mohli účastníci seznámit s transportními a záchrannými prostředky HZS pro záchranu v horském terénu. Odpoledne se MUDr. Ladislav Kotrusz zaměřil na různé varianty léčení bolesti při záchraně v horách.

Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti uvedl předseda Komise tradičního skialpinismu ČHS Jan Pala, kdy kromě lavinových batohů Pieps JetForce a Scott Alpride podrobně zmínil různé aplikace pro mobilní telefony. Velkou pozornost věnoval inteligentní sondě Avatech SP1/SP2 umožňující rychlé měření sněhového profilu. Následovala prezentace Karla Sýkory o výsledcích experimentu s dýcháním a výměnou plynů pod simulovanou sněhovou lavinou.

Novinky v léčbě omrzlin tradičně představila MUDr. Jaroslava Říhová. Závěr sobotního předvečerního programu byla představena lékárnička do hor s uvedením aktuálního stavu lékárniček i na tatranských horských chatách od Karla Pazourka. Sobotní večer byl věnován vzpomínce na posádku letecké záchrany Kryštof 03, která se v červenci 2015 zřitila ve Slovenském raji. Následovala premiéra filmu o historii letecké záchrany ve Vysokých Tatrách a Ivana Bohušová představila štíty Vysokých Tater. Pozdní sobotní večer vyplnil Tomáš Kika s velmi podrobným rozborem všech aspektů letecké záchrany v horách na Slovensku a v okolních zemích, k čemuž využil svých bohatých zkušeností například z Rakouska.

MUDr. Lenka Horáková představila v nedělním ráno kurz horské medicíny v Maroku pořádaný společností Wilderness Medical Training a krátce jej porovnala s mezinárodním kurzem horské medicíny připravovaným MUDr. Kristinou Höschlovou. Marie Lollok-Klementová podrobně rozebrala nehodovost a úrazy v Alpách na základě statistik rakouského Alpenvereinu. Problematikou úrazů se zabývala také MUDr. Lucie Bloudková, která shrnula nehody v horolezectví za uplynulý rok, když zvlášť rozebrala problematiku zajištěných cest. Následovaly dvě prezentace Jana Paly o bezpečnosti při skialpinismu a freeridu na japonském ostrově Hokkaido, a rozbor několika nehod v evropských horách. Poslední přednášku měl Ján Kušnirár z HZS, který představil projekt na rozmistění AED ve všech významných horských oblastech Slovenska.

26. Pelikánův seminář skončil kolem nedělního poledne a řada účastníků využila krásného podzimního počasí k výletům po Vysokých Tatrách. Z pohledu účastníka hodnotím letošní Pelikánův seminář  velmi kladně, neboť při něm byla představena řada zajímavých novinek z různých oblastí horské medicíny a prevence.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: