Aktivní lavinový test – seříznutí svahu lyžemi

Aktivní lavinový test – seříznutí svahu lyžemi

Testování stability sněhové pokrývky je jednou z nejdůležitějších činností před samotným sjezdem ve volném terénu. Kromě nejvíce známých testů jako je zjištění sněhového profilu, klouzavý blok, Norská sonda a další, je možné použít i některý z aktivních testů přímo zatěžujících svah, který se má sjíždět. Výborným aktivním testem je seříznutí svahu lyžemi. Jak to správně provést je popsáno níže.

Alexej Maleinov: Vysokohorské lyžovanie, vydalo Riaditelstvo pre cestovný ruch pri povereníctve dopravy v Bratislave, 1952 (překlad Albert Brnčal):
„Ak chceme sostupovať na podozrivom svahu, robíme to tak, že úmyselne odvalíme menší previs a spustíme skalnú lavínu, ktorá strhne snehovú lavínu. Treba sa tu zmieniť o zaujímavom, ale riskantnom sposobe, ako svhy očistiť od lavínového snehu. Lyžiar obráti palice hornými koncami nadol, rozoženie sa, poskočí, pričom rýchlym obratom sposobí otras snehu. Súčasne zabodáva palice do zladovatelého snehu. Otrasom sa uvolní lavína a v jej stopách sa može bez nebezpečenstva pustit nadol. Tento sposob možno použiť iba vo výnimočných prípadoch, a to iba pri istení lanom“

Stav sněhové pokrývky v každém místě je závislý na mnoha proměnných od počasí přes orientaci svahu, tvaru a povrchu terénu, převládajícím směru větru a možnosti usazování sněhu, sklonu svahu, atd. Zjištění stability sněhové pokrývky na svahu tak není vůbec jednoduché a i když zvolíte místo testu podle nejlepšího vědomí a svědomí, může se snadno stát, že jen pár metrů testu má svah úplně odlišné vlastnosti a lyžař při jeho zatížení spustí lavinu.

UPOZORNĚNÍ 1: Pohyb v zimním horském terénu je potenciálně velmi nebezpečný, a každý je povinen se v něm chovat s ohledem na co nejvyšší bezpečnost vlastní i ostatních členů skupiny. Následující řádky jsou určeny zkušeným skialpinistům, začátečníci mohou uvedené zkoušet jenom pod dohledem. Autor nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití stejně jako za podcenění aktuálního nebezpečí v místě testování.

Test sněhové stability pomocí utržení převěje poprvé podrobně popsal guru lavinové problematiky pro lyžaře Bruce Tremper v časopise The Avalanche Review, VOL. 13, No. 2, December 1994. Další informace také v základní knize věnované problematice lavin pro skialpinisty – Bruce Tremper, Staying Alive in Avalanche Terrain, The Mountaineers Books, Seventh Printing, Seattle 2007.

Seříznutí lyžemi je velmi rychlý test v délce pár sekund. Řada lidí si myslí, že snaha uříznout svah lyžemi je nebezpečná, tento test je standardní pro horskou službu v USA a pro vůdce při lyžování s vrtulníkem. Pokud může dojít na svahu ke spuštění laviny, je lepší, když k tomu dojde kontrolovaně a s minimálním rizikem.

Z jednoho bezpečného místa na začátku žlabu nebo svahu si určíme druhé bezpečné místo o kus níže na protější straně. Rychle přejedeme níže při maximálním zatížení lyží nebo poposkakování na nich. Při tomto testu je možné uvolnit lavinu. Pokud jsou pochybnosti o možných následcích spuštěné laviny, je vhodné se tomuto testu vyhnout. Tento test by se měl opakovat při každé náhlé změně sklonu svahu (typicky nájezd do Flašky nad Brnčalovou chatou). Pokud by se na tvrdé desce podařilo uvolnit lavinu, bývá obvykle větší než lavina z měkkého sněhu a může se uvolnit nad lyžařem, takže je problematické z ní vyjet.

Zkušení jedinci dělají tento test instinktivně na jakémkoliv svahu, který mají v úmyslu sjet. Pokud se tuto techniku učíte, nebo na svazích, kde může mít případná lavina fatální důsledky, vždy použijte jistící lano, aspoň průměr 7 mm a délka 30 m.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: