Aktivní lavinový test – utržení převěje

Aktivní lavinový test – utržení převěje

Testování stability sněhové pokrývky je jednou z nejdůležitějších činností před samotným sjezdem ve volném terénu. Kromě pasivních testů stability sněhové pokrývky je možné výhodně použít i některý z aktivních testů přímo zatěžujících svah, který se má sjíždět. Asi nejlepším aktivním testem je zatížení svahu hmotou o hmotnosti a velikosti přesahující lyžaře – utržení převěje, spuštění sněhové koule nebo uvolnění balvanu.

Alexej Maleinov: Vysokohorské lyžovanie, vydalo Riaditelstvo pre cestovný ruch pri povereníctve dopravy v Bratislave, 1952 (překlad Albert Brnčal):
„Ak chceme sostupovať na podozrivom svahu, robíme to tak, že úmyselne odvalíme menší previs a spustíme skalnú lavínu, ktorá strhne snehovú lavínu.“

Stav sněhové pokrývky v každém místě je závislý na mnoha proměnných od počasí přes orientaci svahu, tvaru a povrchu terénu, převládajícím směru větru a možnosti usazování sněhu, sklonu svahu, atd. Zjištění stability sněhové pokrývky na svahu tak není vůbec jednoduché a i když zvolíte místo testu podle nejlepšího vědomí a svědomí, může se snadno stát, že jen pár metrů testu má svah úplně odlišné vlastnosti a lyžař při jeho zatížení spustí lavinu.

UPOZORNĚNÍ: Pohyb v zimním horském terénu je potenciálně velmi nebezpečný, a každý je povinen se v něm chovat s ohledem na co nejvyšší bezpečnost vlastní i ostatních členů skupiny. Následující řádky jsou určeny zkušeným skialpinistům, začátečníci mohou uvedené zkoušet jenom pod dohledem. Autor nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití stejně jako za podcenění aktuálního nebezpečí v místě testování.

„Prvním pravidlem bezpečného lyžování je, pokud Váš kolega chce jet první, ať jede“ Brad Meiklejohn

Test sněhové stability pomocí utržení převěje poprvé podrobně popsal guru lavinové problematiky pro lyžaře Bruce Tremper v časopise The Avalanche Review, VOL. 13, No. 2, December 1994. Dále je tento test uveden v základní knize věnované problematice lavin pro skialpinisty – Bruce Tremper, Staying Alive in Avalanche Terrain, The Mountaineers Books, Seventh Printing, Seattle 2007.

Utržení převěje je na první pohled velmi nebezpečný test. V praxi často používaný, neboť převěj je dobrou přírodní bombou. Je potřeba najít převěj, která má hmotnost větší než člověk (nejlépe několikanásobek) a pokusit se ji uvolnit na svah. Stabilitu svahu výborně prokáže převěj velikosti lednice nebo malého auta. Čím menší je převěj, tím méně prokazatelný je tento test. Sníh je možné zkopnout, odkopat lopatou, odříznout pilou a/nebo použít rep šňůru s uzlíky po 30cm pro odříznutí stejně jako u pasivního testu klouzavý blok.

Celkem velký objem sněhu je tak možné uříznout za méně než pět minut. Tento test je nejlepší s čerstvými ne moc rozsáhlými převějemi a zhoršuje se se staršími, tvrdými a rozsáhlými převějemi. Lano k zajištění spouštěče se musí použít vždy při podezření na zvýšenou pravděpodobnost ujetí velkého objemu sněhu nebo při možném pohybu na samotné převěji.

Pozor na to, že převěje se mohou uvolňovat daleko od hrany (dávný fatální silvestrovský pád dvou skialpinistů na Ďumbieru, kteří se příliš přiblížili okraji převěje). Další možností je hodit na svah těžké kameny (pokud nějaké jsou náhodou nad sněhem a volné).

Nejzábavnější ale může být vytvoření velké sněhové koule na sněhuláka na hřebenu a její spuštění svahem dolů. Může se najednou účastnit více výletníku a spojit to v soutěž, kdo co nejrychleji vytvoří velkou kouli a nebo která koule utrhne více sněhu na svahu. Tímto způsobem je možné získat bezpečný svah pro sjezd při nestabilních podmínkách – tím, že na svah spustíme lavinu. Pozor, předem je nutné se ujistit, že na svahu pod převějí, stejně jako v místě možného dojezdu laviny, nikdo není.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: