Co a jak s nejmenším a nejlehčím tříanténovým lavinovým vyhledávačem Pieps Micro

Co a jak s nejmenším a nejlehčím tříanténovým lavinovým vyhledávačem Pieps Micro

Na veletrhu ISPO 2016 představila firma Pieps řadu novinek z oblasti lavinové prevence. Nejočekávanější z nich byl rozměrově a hmotnostně minimalizovaný tříanténový lavinový vyhledávač Pieps Micro. Micro je nejlehčí tříanténový lavinový vyhledávač na světě!

Údaje výrobce:

Hmotnost: 150 g
Doba provozu: 200
Druh baterie: AA
Počet akumulátorů nebo baterií: 1
Rozměry: 106 × 74 × 20 mm
Teplotní limit: -20 +45
Konektivita: Bluetooth
Další funkce: Frekvence: 457 kHz

Maximální dosah a šířka prohledávaného pásma: 40 m
Kruhový rozsah
Self-check
Group check
MARK funkce
Velký přehledný displej
Výbava:Automatické přepínání antén
Fotosenzor pro přepínání módu
Pohybový senzor
Vibrace
Infocena: 9490 Kč
Dodává: Total Outdoor
Více info na www.totaloutdoor.cz

Před koncem roku 2016 jsme měli možnost Pieps Micro vyhledávač vyzkoušet v praxi. Pieps Micro je na první pohled výrazně menší než další současné lavinové vyhledávače. Zmenšení vnějších rozměrů bylo možné také díky tomu, že v Pieps Micro je pouze jedna alkalická baterie AA. Hračičkové určitě ocení, že klasický žlutý obal Pieps Micro je částečně průhledný, takže je vidět nejenom baterie, ale také část elektroniky a dvě antény.

Na vyhledávači Pieps Micro každého na první pohled zaujme minimum ovládacích prvků. Na těle Pieps Micro je pohyblivý pouze přepínač ON-OFF-BATTERY, kterým se vyhledávač zapíná. Jediným dalším ovládačem je vícefunkční tlačítko označené vlajkou jako markovací. Toto tlačítko má kromě označení nalezených vyhledávačů dvě další funkce. První z slouží k zapínání Bluetooth pro propojení s Pieps aplikací v mobilním telefonu. Druhou funkcí je po třívteřinovém přidržení přepnutí vyhledávače z vyhledávání do vysílání SEARCH – SEND.

Zapínání Pieps Micro

Pootočením krytky baterky ve směru ON (vše je označeno, takže není možné se splést) se vyhledávač zapne a displej zobrazuje třívteřinové odpočítávání a kontrolu správné funkčnosti. Přepnutí Pieps Micro na vysílání se provádí zacvaknutím vyhledávače do plastového pouzdra. Vyhledávač je možné do pouzdra vložit pouze jedním způsobem. Směr vložení i vyjmutí je naznačen černými šipkami na bílém pouzdře.

Lavinový vyhledávač Pieps Micro se přepíná do vysílacího režimu samovolně díky fotočidlu, které je vložením do pouzdra zakryté. Simulovaně je možné dosáhnout přepnutí do vysílacího režimu i jednoduchým zakrytím čidla palcem. I sebemenší odkrytí fotočidla ale vyhledávač automaticky přepíná do vyhledávacího módu. Neměřili jsme exaktně citlivost fotočidla, ale reaguje správněi při velmi nízké intenzitě světla. Vyzkoušeno zakrytím vyhledávač ze všech stran s výjimkou té, která byla nejdále od zdroje světla.

Po vyjmutí vyhledávače z pouzdra dojde k přepnutí do režimu vyhledávání s malým zámkem zobrazeným v levé části displeje. Vyhledávač vyhledává I pokud by byl opětovně vložen do pouzdra nebo fotočidlo zakryto např. vložením do kapsy při vykopávání. Odblokování zamčení přístroje je třívteřinovým stlačením markovacího tlačítka, což je také graficky znázorněno vedle displeje.

Vyhledávání s Pieps Micro

Na zadní části displeje je graficky znázorněn postup vyhledávání od průstupu laviniště jednotlivcem nebo ve skupině, přes zachycení prvního signálu, hrubé a jemné dohledání. U Pieps Micro je dosah zachycení prvotního signálu pro různé orientace antény zasypaného vysílače na úrovni 40 metrů. Při zachycení prvního signálu je Micro “radostí bez sebe”, takže zavibruje. Ve volném prostoru jsme také vyzkoušeli, jak moc se liší hodnoty vzdálenosti při vyhledávání. Ve vzdálenosti přibližně 7 metrů jsme zkoušeli s Pieps Micro v režimu hledání točit různou rychlostí a různými směry, naklánět ho a dát ho i kolmo na podklad. Pro všechny pozice vyhledávač ukazoval číselné údaje v rozmezí 6,7-7,0 metrů, což je výborné.

Při cvičném vyhledávání s dvěma a více zasypanými jsme vyzkoušeli označení zasypaného funkcí Mark. Označování fungovalo výborně a subjektivně jsme nezjistili žádný rozdíl v citlivosti při dohledávání dalších zasypaných ve vzdálenosti 10-15 metrů.

Klidový režim při možné sekundární lavině

Vyhledávač Pieps Micro má v sobě zabudovánu funkci Auto-Revert Search-to-Send spojenou s  pohybovým senzorem. Tento senzor v případě jakéhokoliv problému, např. pádu sekundární laviny, automaticky přepne z módu vyhledávání do vysílání. Pokud se vyhledávač nehýbe, po určité době (přes Bluetooth je nastavitelných je 60, 90 nebo 120 vteřin) dojde před koncem nastavené doby k odpočítávání. Vyhledávač odpočítává na displeji 15 vteřin, což doprovází zvukový signál  do přepnutí z vyhledávání do vysílání s odpočítáváním a zvukovým signálem, přičemž se mezi čísly na displeji zobrazují i písmena AR (Auto-Revert). Až do dalšího pohybu s vyhledávačem tento zůstává v režimu vysílání.

Tři časové možnosti nastavení funkce Auto-Revert
Tři časové možnosti nastavení funkce Auto-Revert

Externí ovládání Pieps Micro přes aplikaci v mobilním telefonu

Dalším světovým prvenstvím Pieps Micro je jeho propojení s mobilním telefonem přes Bluetooth. Pieps minimalizoval jakékoliv nastavování na samotném vyhledávači tím, že po instalaci Pieps aplikace do mobilního telefonu je možné přímé propojení přes Bluetooth. Jakmile mobil „najde“ vyhledávač, je možná komplexní kontrola, registrace, a hlavně různá nastavení. Mezi těmito nastaveními jsou např. doba odezvy pro Auto-Revert funkci, nebo pokročilé funkce pro kontrolu skupiny. Pokročilými funkcemi jsou Extended Group-Check mode a PRO mode. Extended Group-Check přidává ke standardní kontrole skupiny na přítomnost signálu a jeho frekvence také kontrolu délky signálu a jeho periody.

Pieps Micro je ideálním vyhledávačem pro skialpinistické závody

ISMF (International Ski Mountaineering Federation) změnila před sezónou 2016-2017 některá pravidla pro účast na skialpinistických závodech. Jedním z těchto pravidel je nově požadavek na tříanténový lavinový vyhledávač, který musí mít každý závodník. Pieps Micro je pro tyto účely ideálním přístrojem, u něhož by mohla pouze vadit velikost plastového pouzdra. Závodníci vkládají lavinové vyhledávače do kombinézy, takže s pouzdrem se tam nevleze. Součástí balení je proto také uzavíratelný pytlík a pomocné očko na ruku, takže stačí vyhledávač zavřít do pytlíku a následně vložit do kapsy u závodní kombinézy. V připadě klasických skialpinistů, kteří na sobě nesnesou popruhy od lavinového vyhledávač je potom možné vložit „zabalený“ Pieps Micro do kapsy např. v kalhotách.

Horský vůdce UIAGM Vojta Dvořák hodnotí Pieps Micro takto:
„Pieps Micro je super na nošení, je malý a lehký. Výdrž baterie je výborná. Napoprvé je složitější na pochopení, co se děje, proč je tam zámeček a kdy ho mohu dát zpět do pouzdra. Dále je třeba zvyknout na to, že okamžitě po vytažení z pouzdra se něco děje – vyhledávač se přepne do módu vyhledávání. Zkrátka jako s každým jiným vyhledávačem je potřeba cvičit a pochopit jeho funkce.“

Shrnutí Pieps Micro

Pieps Micro vytvořil mnoha svými vlastnostmi samostatnou kategorii mezi současnými tříanténovými lavinovými vyhledávači, ať už svými rozměry, hmotností, způsobem přepínání nebo externím ovládáním přes aplikace v mobilním telefonu. Funkčně je na tom velmi dobře, a je možné jej doporučit každému, kdo chce velmi lehký a malý pokročilý lavinový vyhledávač – nejenom závodníci. „Klasici“ zvyklí na různé lavinové vyhledávače si musí zpočátku zvyknout na jiný způsob přepínání, zatímco skialpoví „novicové“ zvyklí na mobilní telefony, neměli s ovládáním od začátku sebemenší problém.

Zaujalo mě:
  • Rozměry a hmotnost Pieps Micro
  • Ovládání a nastavování vyhledávače přes Bluetooth a aplikaci v mobilním telefonu
  • Přepínání mezi vyhledáváním a vysíláním

Další informace:

Firma zabývající se bezpečnostním lavinovým vybavením Pieps GmbH se nachází v jižním Štýrsku, je vybavena nejmodernějšími technologiemi a je známá svým inovativním designem. Všechny výrobky splňují, často překračují, požadavky norem a jsou tak ideálními pomocníky pro zodpovědné lyžaře, skialpinisty, horolezce a ostatní navštěvníky hor.
www.pips.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: