Průvodce horskou a cestovní medicínou – kniha, kterou musí každý mít

Průvodce horskou a cestovní medicínou – kniha, kterou musí každý mít

V listopadu 2013 byla na Fóru alpinismu na pražském Smíchově pokřtěna kniha „Průvodce horskou a cestovní medicínou“ (Petit guide medical pour le voyage) od francouzského lékaře Emmanuela Cauchyho, jemuž se přezdívá Doktor Vertical.

Při prvním zběžném prolistování knihy je jasné, že se uznávaný „Doktor hor“ Emmanuel Cauchy do určité hloubky zmínil téměř o všem, k čemu může dojít při cestovatelských aktivitách a pobytu na horách v průběhu celého roku.

Během cesty:
Kapitola 5 – První pomoc
Kapitola 6 – Poranění a úrazy
Kapitola 7 – Nemoci a příznaky – pěkně rozebráno od hlavy až po nohy

Při bližším začtení do knihy jsem při čtení každé následující stránky získával stále větší jistotu v tom, že tato kniha by neměla chybět v batohu, natožpak knihovně každého, kdo cestuje ať už v České republice, nebo v různých světových horských oblastech až po osmitisícové vrcholy. Většina obsahu knihy je prakticky upotřebitelná při jakékoliv cestovatelské aktivitě od nížin až po hory. K tomu jsou dobře doplněny části zabývající se velkou nadmořskou výškou a použitím hyperbarické komory.

V předmluvě k českému vydání je trochu zavádějícím způsobem uveden výče těch, kterým je publikace určena „nejen pro lékaře, ale i pro jiné zdravotníky nebo vedoucí výprav se zdravotnickým výcvikem“, přičemž jen o kousek dál je už v překladu napsáno „Tato publikace je určena cestovatelům a sportovcům, kteří se zajímají o medicínu v extrémních podmínkách, profesionálním horským vůdcům, horolezcům a lékařům.“ Dovolil bych se přiklonit spíše k úvodu od aurora knihy, který ji adresuje všem s jakkoliv silným zájmem o cestování a pohyb na horách. Hlavním důvodem je to, že významná část publikace je určena i laikům (myšleno z hlediska medicíny) a jen menší část je zdůrazněně pouze pro lékaře.

Při čtení knihy jsem narazil na řadu zajímavých medicínských problémů, které cestovatele běžně nenapadnou. Někde se mi zdálo, že textu by prospěla poznámka, nebo věta navíc. Např. na straně 12 Prevence malárie – by bylo vhodné alespoň rámcově definovat rozdělení oblastí na A, B a C. Jen o stránku dále v části Antikoncepce a nadmořská výška jsou zmiňovány různé varianty, ale jako alternativa funkční ochrany chybí prezervativ. Navíc se nebere v potaz, že ve velké nadmořské výšce (alespoň před dobrou aklimatizací) je sexuální aktivita obvykle utlumena ať už kvůli bolestem hlavy, možným trombózám, fyzické únavě a psychické vyčerpvání.

Na straně 19 je rozebrána aklimatizace, kdy není úplně jasné, na jakou výšku dochází po třech týdnech k plnohodnotné aklimatizaci. Ta je obvykle individuální pro každého člověka a různé nadmořské výšky.

U omrznutí rohovky je na straně 35 uvedena jako ochrana pouze maska (jak?), ale proč nepoužít lyžařské brýle? Lyžařské brýle jsou správně zmíněny až na straně 107 v kapitole 7 – Nemoci a příznaky. Na straně 38 se řeší spálení sluncem, jemuž se má předejít mazáním krémem s ochranným faktorem 50 mazaným pětkrát denně. Opět jsem až doposued dělal vše špatně, když jsem používal krém s ochranným faktorem maximálně 30 a maximální počet denních namazání byl tři ve výhni na jarním ledovci, kdy v bezvětří slunce pralo jako blázen.

Jedinou výtku jinak po všech stránkách vynikající publikaci bych měl k části o lavinách. Ať už se v prvním zdůrazněném odstavci zmiňuje „Prvních dvacet minut neztrácejte čas voláním záchrany, oběť nejdříve vyprostěte!“ – zarážející je těch 20 minut, kdy všechny grafy poukazující na vysokou pravděpodobnost přežití po zasypání sněhem operují s časy 15 nebo 18 minut… a 20 minut už je oproti patnácti minutám hodně dlouhá doba.

Na straně 42 je potom podrobně rozepsán postup při záchraně z laviny, ale za předpokladu, že je postižený už nalezen, vykopán a vyzdvihnut na povrch. Bohužel tady chybí zmínění, jak a co s postiženým dělat těsně poté, co jej vykopete ze sněhu – jak s ním manipulovat, co s ním dělat. Popis v knize odpovídá tomu, že se dostanete k místu lavinové nehody, kde už je prvotní záchrana hotová a čeká se na odborný lékařský dohled.

Na straně 43 si nejsem jistý tím, co a jak přesně znamená „dobrá lavinová sonda“ a „pevná lopata“. Ovšem část Pro vyšší bezpečnost (freeride, heliski) je nejméně povedená z celé knihy, kdy se mezi lavinovými batohy zmiňuje Avagear, který v ČR není k dostání, zatímco dostupné BCA chybí. Flash Avalanche, alias pokročilá lavinová šňůra ze zanedbatelnou účinností je z neznámého důvodu u lavinových batohů. Avalung díky svému řešení ve formě vesty nebo integrace do batohu je vhodný pro heliski a freeride, mnohem méně pro skialp, který je u něj uveden.

Subjektivně jako hlavní gól bych si dovolil zhodnotit, že u Avalanche Ball je uvedeno „Jeho význam ještě čeká na ocenění“, kdy pasivní lavinová pomůcka Avalanche Ball je při své ceně cca 200 EUR pouze vylepšenou lavinovou šňůrou (ale o hodně lepší než Flash Avalanche) a za příhodných lavinových podmínek umožní rychlejší první kontakt hledačů s lavinovým vyhledávačem přepnutým na vyhledávání s blízkým okolím do pěti metrů od zasypaného. Nevyjasněnou otázkou je, co když s Avalanche Ball spadnete s lavinou do lesa – uškrtí Vás šňůra omotaná kolem krku? Bude Avalanche Ball působit mezi stromy jako kotva? Nebo?

U povedeného výčtu, co vše má mít v lékárně expediční lékař možná chybí malá poznámka, na jak velkou skupinu je uvedený výčet předpokládán. U vybavení lékárny vedoucího-nelékaře bych možná přihodil u některých položek něco navíc – např. živočišně uhlí při předepsaném dávkování vydrží pro jednoho postiženého na velmi krátkou dobu. Co když problém bude mít najednou dva a více lidí?

Na stránkách 55 až 142 je perfektně popsáno co a jak dělat během cesty. Možná každého, kdo už byl vícekrát v horách, případně v odlehlých oblastech, může trochu překvapit výčet všech možných nemocí a úrazů, k nimž může dojít. Podrobně popsáno, rozebráno a vyřešeno – proto by tato kniha neměla chybět v batohu žádného cestovatele nebo turisty.

Průvodce horskou a cestovní medicínou je nejlepší kniha „vždy připravená k použití“ pro vše, co se Vám může stát. Kniha je určena jak lékařům (jen pro ně části textu s červeným podkladem), tak široké veřejnosti , kdy každý nalezne řešení toho, s čím se může na svých cestách setkat.Všechny možné oblasti související s medicínou jsou podrobně rozebrány a jen někde se může zdát, že chybí malá dovysvětlující poznámka. Kniha byla vydána v nákladu 1000 kusů, což se zdá být na takto univerzálně použitelnou publikaci a vzhledem k počtu cestovatelů v České republice, trochu málo.

Představení knihy na www.lezec.cz: Průvodce horskou a cestovní medicínou – od bolesti v krku po těžké poranění

Českou verzi tohoto perfektního manuálu připravili MUDr. Kristína Höschlová (překlad) a MUDr. Tomáš Kozák (odborná recenze).

Průvodce horskou a cestovní medicínou
Autor: Emmanuel Cauchy
Překlad: MUDr. Kristina Höschlová
Odborná recenye: Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
České vydání: společnost Cohen P&D s.r.o., náklad: 1 000 výtisků
Formát: A5, 145 stran
Rok: 2013
ISBN: 978–80–260–4762–9
Doporučená cena: 199,– Kč

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: