Skialp a freeride metodika 3 – přívrat alias pluh

Skialp a freeride metodika 3 – přívrat alias pluh

Jedním ze základních způsobů jízdy na lyžích je různé přívratu, nebo-li pluhu v obloucích, přímé jízdě a při zastavování. Přívrat může být jednostranný s využitím jedné lyže nebo oboustranný. Oblouky s přívratem je možné vhodně využít za jakýchkoliv sněhových a povětrnostních podmínek, a proto by je měl každý zájemce o pohyb ve volném terénu dobře ovládat.

Dobře provedený přívrat (pluh) je základním lyžařským prvkem použitelným v jakýchkoliv sněhových podmínkách. Možným použitím přívratu je sjezd s těžkým batohem, sjezd úzkou lesní cestou nebo sjezd v difúzním světle, kde ani není vidět, kde je do kopce a kde naopak ze svahu strmě dolů. Přívrat se využije jak při jízdě přímo, kde slouží ke zbrždění pohybu, tak v různých typech oblouků. Při jízdě přímo se používá jen pro případné zbrždění jednostranným nebo oboustranným přívratem:

  • klasický oboustranný přívrat – nohy do X, špičky lyží k sobě, paty od sebe a rovnoměrné zatížení vnitřních hran obou lyží
  • jednostranný přívrat – jedna lyže v přímém směru jízdy, druhá lyže vychýlená pod úhlem odpovídajícím aktuálnímu terénu a způsobu jízdy se zatížením vnitřní hrany

Přívrat má velké využití při různých obloucích. Pokud jsou dobré sněhové podmínky, tak na přívrat dojde maximálně při focení nebo natáčení videa, případně ve strmém terénu. Za zhoršených sněhových podmínek, špatném počasí a v difúzním světle je dobrá znalost oblouků s využitím přívratu zásadní.

Oblouk v oboustranném přívratu

Lyže jsou v oboustranném přívratném postavení a změnu směru jízdy (oblouky) snadno provádíme přenášením zatížení na jednu z lyží. Zatížením vnitřní hrany vnější lyže dochází k „samovolnému“ zatáčení této lyže ve směru vnitřní hrany. Poloměr takto vytvořeného oblouku záleží jak na lyži (tvar, poloměr vykrojení, tvrdost, atd.), tak na způsobu jízdy lyžaře (velikost zatížení vnější lyže, náklon lyže do oblouku, apod.). Lyžař může zatížení vnější lyže zvýraznit odkloněním těla od svahu.

Oblouk z oboustranného přívratu – klouzavý

Navazuje na předcházející oblouk v oboustranném přívratu. Rozdíl je při ukončení změny směru, kdy z oboustranného přívratu lyžař postupně přisouvá horní lyži tak, aby během jízdy šikmo svahem jel s lyžemi v rovnoběžném postavení.

Oblouk z oboustranného přívratu – dynamický

Tento oblouk je nejpoužívanější technikou průměrných lyžařů. Její využití je časté i při překonávání náročnějších sněhových terénů. Z jízdy šikmo svahem na rovnoběžně postavených lyžích vysouvá lyžař před zahájením oblouku lyže do oboustranného přívratu se současným zapíchnutím vnější hole. Následuje impulz z hole, odraz z vnější lyže, kde se po přechodu přes spádnici bývalá vnější lyže přisouvá do rovnoběžného postavení.

Oblouk přestoupením z přívratu horní lyže

Tento oblouk nachází rozsáhlé uplatnění hlavně při špatné viditelnosti, při zhoršených sněhových podmínkách, při jízdě se zátěží a umožňuje bezpečný sjezd po strmějších svazích s těžkým sněhem. Ze sjezdu šikmo po spádnici vysouvá lyžař před zahájením oblouku horní lyži do přívratu. Postupně ji zatěžuje a zvyšuje tlak přenesením hmotnosti těla. Takto zatížená lyže se začne otáčet do spádnice. V tomto momentě na ni lyžař přestoupí a přisune odlehčenou lyži do rovnoběžného postavení už v první fázi vedení oblouku. Pánev je tlačena ke svahu a trup se odklání od svahu v mírném rotačním předklonu.

Oblouk s přívratem dolní lyže

Přívrat dolní lyže so dobře využije při potřebe regulovat rychlost jízdy např. při jízdě s velkým batohem, v horších sněhových podmínkách nebo ve strmém terénu. Provedení je jednoduché, kdy základní varianta vychází z jízdy šikmo svahem a před zahájením oblouku je spodní lyže vysunuta do přívratu, čímž dojde ke snížení rychlosti. Přitom se horní lyže překlápí na vnitřní hranu a přechází do oblouku. Po zahájení oblouku se lyže z přívratového postavení přesune do rovnoběžného postavení s vnější lyží a shodným náklonem.

Oblouk s přibržděním do přívratu vnější lyží

Oblouk projíždíme klasicky s lyžemi položenými rovnoběžně a v druhé části oblouku vyvstane potřeba náhle přibrzdit před překážkou. Toho se snadno dosáhne tím, že vnější lyži vysunume patou do strany se zdůrazněním tlaku na hranu. Tím dojde k potřebnému přibrždění.

Existují samozřejmě další varianty oblouků v pluhu s různým zatěžováním lyží, vypínáním nohou apod. Obecně by každý měl umět velmi dobře, když už ne dokonale, několik variant oblouků v pluhu, neboť tento oblouk může najít uplatnění vždy.

Článek připraven s využitím knihy Hory a sníh (Jan Pala, Iva Filová a kol.), Epocha 2010.

Metodický seriál:

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: