Zasněžený 29. Pelikánův seminář horské medicíny na Ještědu byl plný hypotermie, omrzlin a lavin

Zasněžený 29. Pelikánův seminář horské medicíny na Ještědu byl plný hypotermie, omrzlin a lavin

Ve dnech 26. až 28. října 2018 uspořádala Společnost horské medicíny a Lékařská komise ČHS 29. Pelikánův seminář věnovaný různorodým aspektům horské medicíny. Organizátoři připravili pro účastníky kromě tradičních přednášek také praktické workshopy a nově panelovou diskuzi.

Fotogalerie 29. Pelikánův seminář >>

Od pátečního podvečera se na Chatu Pláně pod Ještědem sjížděli účastníci z celé České republiky. Tentokrát nepřijeli slovenští zástupci vzhledem ke vzdálenosti od slovenských hranic do Liberce. Páteční večer byl věnován přednášce a videu z desetidenního skialpinisticko seakajakového a kulturního výletu na Island. Následovaly odborné diskuze, které se postupně za doprovodu dvou kytar a zpěvu přehouply do méně formální části do sobotních brzkých ranních hodin.

Sobotnímu dopoledni kralovaly omrzliny a hypotermie

Po úvodním slovu a organizačních poznámkách Jana Kubalová rovnou pokračovala v samostatném bloku věnovaném hypotermii a omrzlinám. Řadu kazuistik k hypotermii a omrzlinám přednesli také Martin Honzík, Kristina Höschlová a Jarka Říhová. Kristina Höschlová následně shrnula dosavadní zkušenosti a výhledy v oblasti vzdělávání v horské medicíně pro lékaře a záchranáře, stejně jako kurz horské medicíny pro horolezce, horské vůdce a další.

Poprvé byla na Pelikánově semináři použita panelová diskuze, když Lenka Horáková vybrala pět ožehavých témat z oblasti rozhodování při lavinové záchraně. Výběr témat byl na základě účasti na International Snow Science Workshop – ISSW 2018, který se konal v Innsbrucku ve dnech 7.-12. 10. 2018. Všichni přítomní tak hlasováním prostým vyjadřovali svůj názor na řešení lavinových nehod a záchrany. K tomu jim dopomáhali Kristina Höschlová, Jan Pala, Martin Honzík a Hana Kubinová.

„Příjemné setkání lidí všech věkových kategorií se společným zájmem – být připraven na pobyt v horách. Spousta praktických informací, jak si hory užít ve zdraví nebo jak se zachovat v případě ohrožení zdraví,“ zhodnotila 29. Pelikánův seminář Hana Kubinová..

Praktické workshopy se těšily velkému zájmu

Po obědě se účastníci „rozutekli“ na řadu workshopů. Asi největšímu zájmu se těšila exkurze na základnu Letecké záchranné služby v Liberci pod vedením Hany Kubinové, Jany Kubalové a Lenky Horákové. Souběžně probíhaly poblíž Chaty Pláně i workshop na téma záchrana v lezeckém terénu pod vedením Martina Honzíka a lezení v místních skalách s Petrem Barnou. Podvečerní workshopová sekce byla rozdělena do dvou částí – řešení traumat (Jana Kubalová, Lenka Horáková a model SimMan) a lavinová problematika (Martin Honzík, Jan Pala a Petr Barna). V lavinové části se řešily interference lavinových vyhledávačů s různými elektronickými zařízeními, kontrola vyhledávačů před túrou a účinné vykopávání zasypaného. Trauma workshopu předcházely přednášky na trauma v terénu od ABCDE přes krvácivá traumata až po řešení situace s polytraumaty, kdy jsou k dispozici pouze věci účastníků.

„Letos jsem se zúčastnila 29.Pelikánova semináře a mohu říct, že do puntíku splnilo moje očekávání. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací o první pomoci v horách, v nedostupném terénu o použití speciálních pomůcek či provizorního vybavení a doplnila si své dosavadní informace. V neposlední řadě bych chtěla říct, že to byli velmi příjemně strávené dny v kolektivu lidí-profesionálů, kteří umí utvořit přátelskou atmosféru a bez předsudků předat své informace každému, kdo má o ně zájem. Moc děkuji za to jak to dělají a už teď se těším na další ročník,“ hodnotí nadšená lezkyně, skialpinistka, lektorka a zdravotní sestra Bára Veselá.

Lavinové odpoledne z ISSW 2018

Lavinovým novinkám, prevenci a výstupům z ISSW 2018 byla věnován čas po přestávce. Po představení horkých novinek byly shrnuty nejdůležitější výstupy z oblasti lavin pro praktické použití v terénu. Lenka Horáková přehled doplnila výzkumem prováděným v České republice.

S lyžemi od Sibiře přes Balkán, Španělsko až do Norska

Po celodenním náročném přednáškovém a workshopovém programu bylo večerní promítání oddechově cestovatelské. S lyžemi na nohou byly představeny některé skialpinistické oblasti na Sibiři, Makedonii, Bosně, Slovinsku, Chorvatsku, Pyrenejích a nakonec několik norských pohoří v rámci letošního 4. ročníku československého firnového memoriálu v Norsku. Fotky a videa byly prokládány zmínkami o možných způsobech záchrany v některých z představených zemí a pohoří.

„Pelikánův seminář horské medicíny je již po 10 let stálicí mého kalendáře a to nejen kvůli přednáškám, ale také díky atmosféře, která tam vždy panuje. Letošní sešlost nebyla výjimkou, srozumitelné přednášky od profesionálů, kteří umějí předávat informace i laikům, venkovní ukázky v typickém horském počasí a jako bonus malá simulace u zraněné figuríny pod odborným dohledem. Těším se na další, tentokrát jubilejní ročník,“ shrnuje Jiří Bydža Bydžovský, tesař a horský průvodce.

K natočení videa byl v rámci testování použit telefon CAT S61.

Právo v horském terénu a úrazy

V neděli nasněžilo, a sněhu bylo dostatek i na koulování. Dopoledne bylo věnováno právní problematice (Jiří Žák) pohybu v horském terénu z různých hledisek s představením příkladů praxe s jejich možným vyústěním. Poté představil Karel Kupilík z HS Jizerské hory historii, fungování a spolupráci jizerské horské služby.

Závěrečná sekce byla plně věnována úrazům. Nejprve Lucie Bloudková uvedla přehledy úrazů a jejich sledování při vykonávání různých činnosti v horském a skalním prostředí. Následně Jana Kubalová podrobně rozebrala příčiny některých úrazů na lezecké stěně v Brně. Na závěr Pelikánova semináře představila Jana Kubalová aktuální situaci s rozšířením a využíváním aplikace Záchranka nejenom v České republice, ale i v okolních zemích. Na doplnění důležitosti přesného určení místa volající osoby byly puštěny dva krátké telefonáty v tomto duchu: „Su někde nad Pryglem v lese, v dálce vidím auta. Vy mě tady stejně ale nenajdete.“

Lenka Horáková říká k prvnímu použití panelové diskuze na Pelikánově semináři: „Mnozí ocenili zapojení celého publika do diskuse. O co byly otázky a odpovědi na ně kontroverznější, o to větší diskusi vyvolaly. Většinou neexistovala správná odpověď jako ve vědomostním kvízu. Myslím, že podobné diskuse na aktuálně řešená témata by se mohly stát pevnou součástí programu Pelikánova semináře.“

Po obědě se většina účastníků rozjela domů. Na Chatě Pláně ještě proběhla i schůze Výboru Společnosti horské medicíny a Lékařské komise ČHS. Mj. byl velmi kladně zhodnocen příliv nových členů Společnosti horské medicíny v roce 2018.

Jan Pala se skialpinistickým aktivitám věnuje dvě desetiletí od Kanady přes Evropu, Blízký východ až po východní Asii (Japonsko, Kamčatka). Je autorem knihy Hory a sníh (Jan Pala, Iva Filová a kol., Epocha 2010) a spoluautorem knihy Horolezecká abeceda (Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kol., Epocha 2007). Skialpinismus propaguje od metodiky přes kurzy až po přednášky.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: